Archiv aktualit

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Největší tajemství III. říše 

Přednáška posluchačům představí neznámou část historie II. světové války. Po největší tankové bitvě dějin u Kurska se válečné štěstí obrátilo v neprospěch nacistů. Od té chvíle začínají obrovské podzemní práce v oblasti nedaleko Náchoda, která je však dnes na polském území. Třetí největší polský zámek Ksiaž je přebudováván na poslední hlavní stan Hitlera a jsou v něm provedeny obří podzemní práce. V poblízkých Sovích horách je pak v šesti horách vyvrtáno šest podzemních komplexů, z nichž některé jsou tak velké, že se na nich dá plout na lodích. V přednášce jsou představeny všechny tyto objekty a reálie i legendy spojené s objevováním této pro Čechy skryté části historie. Přednáška se uskuteční v úterý 12. ledna 2015 v 17:00 v Městském kulturním zařízení  v malém sále.

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma. 

 

Koncertní síň, Galerie U Minoritů– výstava „Miloš Adolf – Šité“

Od 7. listopadu 2015 do 17. ledna 2016 lze v prostorách Galerie U minoritů shlédnout výstavu s názvem „Miloš Adolf – Šité. Výstava je výsledkem dlouhodobého zájmu o náměty z nejbližšího okolí autora, mezi kterými dominuje motiv krajiny volné i urbánní. Její interpretace je pro autora výsledkem přirozeného vývoje zájmu od zpracování v malbě, až k přechodu k textilním šitým obrazům a kolážím. Výstava se uskuteční k 70. výročí založení Základní umělecké školy v Uničově. Vernisáž výstavy se uskuteční 21. 11. ve 14:00.

Vstupné zdarma

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Uničovské střípky VI.

Zveme vás na tradiční šesté pokračování vlastivědné besedy “Uničovské střípky”, na kterém budou promítnuty nové přírůstky dobových fotografií a pohlednic ze soukromých sbírek uničovských sběratelů. Beseda se uskuteční v úterý 8. prosince 2015 v 17:00 v přednáškovém sále Šatlavy – muzea vězeňství.

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma. 

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – akce „Vánoce s četníky.

Děti a jejich rodiče, ale i hraví dospělí jsou v neděli 6. prosince zváni do uničovské  Šatlavy, kde od 13:00 do 17:00 hodin proběhne program Vánoce s četníky. Vedle výtvarné dílny či ukázek, jak strážci zákona, žalářníci a vojáci před sto lety prožívali svátky, návštěvníci uvidí v akci psy speciálně cvičené k vyhledávání lidí. Také se dozvědí, jak se zachovat pokud zabloudí v přírodě nebo kam se obrátit o pomoc v nouzi.

 

Dne 17. listopadu 2015 bude Šatlava – muzeum vězeňství zavřena.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Dlouhá Loučka v historii na dobových pohlednicích a fotografiích

Dlouhá Loučka je obec s mnoha památkami i s bohatou dlouholetou historií, kterou vás provede Mgr. Pavel Richter, autor publikace Paměti obce Dlouhá Loučka. Přednáška bude také doplněna dobovými fotografiemi a pohlednicemi. Přednáška se uskuteční v úterý 10. listopadu 2015 v 17:00 v přednáškovém sále Šatlavy – muzea vězeňství.

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma. 

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Charakteristika doby husitské a poděbradské se zvláštním zřetelem k Uničovu

Referát pojednává o základních rysech husitské doby a poté se zaměřuje na několik významných epizod z dějin Uničova, které měly v husitském kontextu širší význam. Doba husitská je tu chápána v nejširším rozsahu od počátků husitské revoluce až do konce doby vlády krále Jiřího z Poděbrad. Přednášku povede PhDr. Bohdan Kaňák, Ph.D., ředitel Státního okresního archivu v Olomouci. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 22. října. 2015 v 17:00 v přednáškovém sále Šatlavy – muzea vězeňství.

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma. 

 

Koncertní síň, Galerie U Minoritů– výstava „Jan Hus 1415 a 600 let poté“

Od 5. srpna 2015 do 1. listopadu 2015 lze v prostorách Galerie U minoritů shlédnout výstavu s názvem „Jan Hus 1415 a 600 let poté. Putovní výstava k 600. výročí odsouzení a upálení Jana Husa kostnickým koncilem pojednává o životě, působení a odkazu nejvýznamnějšího českého církevního reformátora mistra Jana Husa. K vidění bude i několik obrazů a dřevorytů s tématikou mistra Jana Husa. Výstava se realizuje ve spolupráci s Husitským muzeem v Táboře.

Výstava je realizovaná v rámci řešení projektu „Jan Hus roku 1415 a 600 let poté. Dějiny, tradice, a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století“ Husitského muzea v Táboře financovaného z programu NAKI Ministerstva kultury (projekt č. DF12P01OVV026).

Vstupné zdarma

 

 Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „100 let plicního sanatoria v Pasece

Dne 16. října tomu bude již 100 let, kdy do Zemské plicní léčebny v Pasece zamířili první pacienti. V té době omezený rozsah zdravotní péče odpovídal potřebám společnosti na začátku válečného konfliktu. V průběhu dalších desetiletí se léčebna rozšiřovala a modernizovala až do současné podoby. Přednášku, která zmapuje 100 let existence léčebny v Pasece a je spojená s promítáním historických i současných fotografií a dokumentů, povede Bc. Vladimír Urbánek. Přednáška se uskuteční v úterý 13. října. 2015 v 17:00 v přednáškovém sále Šatlavy – muzea vězeňství.

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma. 

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – projekce filmů s husitskou tematikou – „Na Žižkově válečném voze

Dne 8. října 2015 se v přednáškovém sále Šatlavy uskuteční promítání filmu s Husitskou tematikou Na Žižkově válečném voze. Historicko-dobrodružný film pro mládež z časů husitských válek. Husitské války se staly barvitým pozadím pro příběh dvou dospívajících hochů, zemanského synka a jeho kamaráda, kteří chtějí vysvobodit zraněného zemana ze zajetí. Projekce filmu je doplněna krátkým úvodem.

Vstupné zdarma. 

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – beseda „Jan Žižka a pravda o jeho životě

Jan Žižka z Trocnova je považován za největšího českého válečníka a vojevůdce. V životě Jana Žižky z Trocnova však existuje řada bílých míst, což činí ze slavného českého vojevůdce poněkud tajemnou postavu českých dějin. Beseda se pokusí tato bílá místa v životě jedné z nejznámějších postav našich dějin a husitské revoluce zmapovat. Besedu povede David Kirri Křížan. Beseda se uskuteční v úterý 29. září. 2015 v 17:00 v přednáškovém sále Šatlavy – muzea vězeňství.

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma. 

 

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Bradlo a jeho pověsti

Bradlo je nejvyšší horou Úsovské vrchoviny, která je se svými šesti sty metry přitažlivá dalekými výhledy do hanácké krajiny i na Jeseníky. Hora je také opředena mnoha pověstmi. Jak vzniklo Bradlo? Jaké poklady se ukrývají ve skále bradelské? Na tyto otázky vám odpoví přednáška Miroslava Kobzy, redaktora Českého rozhlasu v Olomouci. Přednáška se uskuteční v úterý 22. září. 2015 v 17:00 v přednáškovém sále Šatlavy – muzea vězeňství.

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma. 

Šatlava/ muzeum vězeňství – projekce filmů s husitskou tematikou – „Proti všem

Dne 17. září 2015 se v přednáškovém sále Šatlavy uskuteční promítání filmu s Husitskou tematikou Proti všem. Po bitvě u Sudoměře se husitské hnutí šíří po celé zemi a lidé odcházejí budovat opevnění města Tábor. Pražané žádají o pomoc proti Zikmundovým vojákům a táborští pod vedením Jana Žižky se vydávají ku Praze, kde se opevní na hoře Vítkově, aby se v krvavé bitvě střetli s početným Zikmundovým vojskem. Československý film z roku 1956 je třetím dílem filmové husitské revoluční trilogie režiséra Otakara Vávry. Projekce filmu je doplněna krátkým úvodem.

Vstupné zdarma. 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Mistr Jan Hus – člověk, teolog, mučedník

Mistr Jan Hus vstoupil do našich dějin. Nejen proto, že patřil mezi významné členy specifického českého reformního směru, ale především proto, že neustoupil tlaku konciliantů v Kostnici, kteří se rozhodli, že z tohoto velmi mravného a čestného muže učiní demonstrativní oběť své moci. Za co byl ve skutečnosti Jan Hus odsouzen? Co jej přivedlo do Kostnici, jak se zde hájil a jaké důvody byly nakonec uvedeny v rozsudku nad ním? Tyto otázky vám zodpoví přednáška ThDr. Martina Chadimy, Th. D., duchovního Církve československé husitské a autora stejnojmenné knihy o Mistru Janu Husovi . Přednáška se uskuteční v úterý 15. září. 2015 v 17:00 v přednáškovém sále Šatlavy – muzea vězeňství.

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma. 

 

Koncertní síň, Galerie U minoritů– výstava „léčivá energie přírody“

Od 6. června 2015 do 26. července 2015 lze v prostorách Galerie U minoritů shlédnout výstavu s názvem „Léčivá energie přírody. Výstava fotografií Jaroslava Pokorného je zaměřena na přírodní krásy Olomouckého kraje. Mezi jeho nejoblíbenější místa pro fotografování patří Litovelské Pomoraví, Třebůvka, okolí řeky Moravy, Moravičanské jezero a zimní Jeseníky.

Výstava bude prodloužena do 26. července.

Vstupné zdarma

 

Dne 5. 7. a 6. 7. je u příležitosti státních svátků Šatlava otevřena od 10:00 do 17:00. Dne 5. 7. je Šatlava otevřena za poloviční vstupné.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – výstava „Příběh daktyloskopie“

Od 1. května 2015 do 21. června 2015 lze v prostorách Šatlavy – muzea vězeňství shlédnout výstavu s názvem „Příběh daktyloskopie“. Výstava se bude zabývat daktyloskopií jako jednou z prvních vědeckých metod používaných při vyšetřování trestných činů. Výstava zmapuje daktyloskopii od jejího vzniku i od jejích počátků v Rakousku-Uhersku až do naší současnosti.

Vstupné základní/ snížené: 40/ 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Uničovská muzea – akce „Muzejní noc – po stopách uničovských osobností

S několika uničovskými osobnostmi se seznámí návštěvníci, kteří v sobotu 13. června 2015 od 16:00 do 22:00 zavítají do uničovských muzeí. Čeká zde na ně bohatý program v podobě úkolů a kvízů, za které dostanou sladkou odměnu.

Vstupné zdarma. 

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – akce „O tej velkej vojně

Před rovnými sto lety stáli rakousko-uherští vojáci – tedy i muži z Čech, Moravy a Slezska –, proti několika armádám. Válka zuřila už 10 měsíců a měla trvat dalšího tři a půl roku. V zákopech však nebyla, vedle nezměrných tragédií, nouze ani o rozverné okamžiky. A právě tuto stránku války prostřednictvím lechtivých písniček či drsného vojenského humoru představí v pořadí třetí komponovaný pořad O tej velkej vojně. Navíc zvídaví návštěvníci se dozvědí něco o ženách ve válečných letech (pozornost bude zaměřena především na zdravotnice a dobrovolné ošetřovatelky), pro děti bude připravena polní pošta, výtvarná dílna a vzduchovková střelnice. Akce se uskuteční v neděli 7. června od 10:00 do 17:00.

Vstupné zdarma. 

 

 Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Příběhy uničovské archeologie

Archeologové Pavlína Kalábková z Univerzity Palackého, Miloš Hlava z Muzea hlavního města Prahy a Pavel Šlézar z Národního památkového ústavu v Olomouci představí čerstvý přírůstek regionální bibliografie. Kniha Příběhy uničovské archeologie mimo jiné přináší přehled nejdůležitějších archeologických nalezišť, představuje významné artefakty a detailně mapuje dějiny archeologických výzkumů prováděných od počátku 20. století v širokém okolí města. Rovnocennou součástí textu jsou působivé fotografie jednotlivých nálezů pořízené Petrem Willertem. Po slavnostním představení si budou moci zájemci novou dvousetstránkovou publikaci, jejímž vydavatelem je město Uničov, na místě zakoupit.  Přednáška se uskuteční ve úterý 9. 6. 2015 v 17:00 v přednáškovém sále Šatlavy – muzea vězeňství. Přednášku povedou archeologové Pavlína Kalábková z Univerzity Palackého, Miloš Hlava z Muzea hlavního města Prahy a Pavel Šlézar z Národního památkového ústavu v Olomouci .

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma. 

 

Koncertní síň, Galerie U minoritů– výstava „J. Regál a J. Prokop a J. Jindra – 70 – 90 léta“

Od 1. května 2015 do 31. května 2015 lze v prostorách Galerie U minoritů shlédnout výstavu s názvem Regál a J. Prokop a J. Jindra – 70. – 90. léta. Výstava je zaměřena na reklamní fotografii ze 70.– 90. let minulého století. Její autoři se zde snaží vystihnout rozdíly ve vnímání reklamy za socialismu, která byla v propagační tvorbě, značně omezená nejen kvůli nedostatku profesionální techniky, ale i komplexního přístupu k reklamě a v době porevoluční, kde se již odráží nové vlivy společensko-ekonomické transformace.

Vstupné zdarma

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Z minulosti Nové Hradečné

Přednáška, vycházející z připravované knihy věnované dějinám Nové Hradečné, provede zájemce o historii našeho kraje bohatou minulostí jedné z významných obcí uničovského regionu. Seznámí je s prehistorickým osídlením na jejím území i středověkými počátky historických vesnic Hradečné a Hradce, doloženými nejstaršími písemnými prameny z poloviny 14. století, a přes výklad o jejich zajímavých a pohnutých osudech v dalších staletích je postupně dovede až do doby téměř nedávné. Kromě vlastní historie obce a života jejích obyvatel v minulosti zaměří pozornost i na osudy hradečanské farnosti, farního kostela či školy, ale i stavební a kulturní památky na území obce, a seznámí posluchače i s některými cennými archiváliemi místní provenience. Přednáška se uskuteční 14. 4. 2015 v 17:00 v přednáškovém sále Šatlavy – muzea vězeňství. Přednášku povede PhDr. Miroslav Koudela, odborný pracovník Státního okresního archivu v Olomouci.

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma. 

 

Koncertní síň, Galerie U minoritů– výstava „Barevná poezie“

Od 8. března 2015 do 26. dubna 2015 lze v prostorách Galerie U minoritů shlédnout výstavu s názvem „Barevná poezieVýstava obrazů Jaroslava Vilíma, ve kterých autor zobrazuje své pocity a nálady, snové představy nebo vnímání hudby a přetváří je v abstraktní kompozice. Trvalou inspirací mu je také příroda se svými motivy a atmosférou.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 11. 3. 2015 v 17:00 hodin. 

Vstupné zdarma

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – výstava „Jak se dříve kouřilo“

Od 13. února 2015 do 26. dubna 2015 lze v prostorách Šatlavy- muzea vězeňství shlédnout výstavu s názvem „Jak se dříve kouřilo“. I když se tabák dostal do českých zemí již na sklonku 16. století, fenomén masového kouření, tak jak jej známe dnes, se u nás začal prosazovat až na konci 19. století. Pojďme se tedy podívat do starodávných hospůdek a lokálů našich dědečků a pradědečků a vychutnejme si tu pravou atmosféru cigaret a tabáku. Výstava představí tabákové výrobky a kuřácké potřeby z druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století.

Výstava bude prodloužena do 26. dubna 2015. 

Vstupné základní/ snížené: 40/ 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – akce Gaudolina „Velikonoční výtvarná dílna (nejen) pro děti“

Velikonoční tvořivé dílničky, výroba velikonočních dekorací, zdobení vajíček, ukázka velikonočního pečiva.

Akce se uskuteční v sobotu 28. března 2015 od 13:00 do 17:00 hodin.

Vstupné 20 Kč.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – akce Gaudolina „Noc deskových her“  

V návaznosti na předchozí úspěšné akce věnované deskovým a karetním hrám  pro vás připravilo sdružení Gaudolino další pokračování – tentokráte se vydáme do prostředí temného středověku a v tajuplném prostředí Muzea vězeňství v Uničově (bývalé šatlavy) se znovu utkáme s čaroději, rytíři, strašidly a dalšími postavami světa fantazie.

Akce se uskuteční v sobotu 14. března 2015 od 17:00 do 24:00 hodin.

Vstupné 20 Kč.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Úsov – kolébka lesnického školství

Přednáška pojednává o nejstarší fungující soukromé lesnické škole v Rakousko – Uhersku, která má svůj počátek na úsovském zámku a dodnes působí v Hranicích. Posluchače mimo jiné překvapí šíře i znalostí prvních absolventů lesnické školy a seznámí se také s životem studentů v Úsově i s nevyhovujícími podmínkami za hradbami sovineckého hradu. Přednáška je provázena bohatým obrazovým materiálem. Přednáška se uskuteční 10. 3. 2015 v 17:00 v přednáškovém sále Šatlavy – muzea vězeňství. Přednášku povede PaedDr. Zdeněk Doubravský, odborný pracovník Okresního vlastivědného muzea v Šumperku.

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma. 

 

Koncertní síň, Galerie U minoritů– výstava „Tomáš Garrigue Masaryk a armáda“

Od 8. února 2015 do 1. března 2015 lze v prostorách Galerie U minoritů vězeňství shlédnout výstavu s názvem „Tomáš Garrigue Masaryk a armáda“. Výstava je zajímavým zpracováním tématu vztahu prvního československého prezidenta k armádě. Výstava popisuje nejen život Tomáše Garrigue Masaryka, ale také jeho úzké propojení s československými legionáři a později armádou samostatného státu. Představuje i jeho vize o budování armády, jejím významu pro společnost a mravní síle národa.

Vstupné zdarma

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Uničovské střípkyV

Zveme vás na již páté pokračování naší vlastivědné besedy. Besedou bude provázet Ing. Stanislav Doležal, sběratel a znalec uničovské historie, který nám představí nové přírůstky dobových fotografií, map a pohlednic ze své soukromé sbírky. Představí nám také tzv. kabinetky – staré rodinné fotografie obyvatel města Uničova. V další části přednášky nás Ing. Stanislav Doležal seznámí s tím, co se do jeho knížky Pod křídly orlice již nevešlo. V poslední části přednášky budou představeny urbanistické vizualizace uničovských ulic a jejich úspěšné fotky na facebooku. Přednáška se uskuteční 10. 2. 2015 v 17:00 v přednáškovém sále Šatlavy – muzea vězeňství. 

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma. 

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – výstava „Šikovné ruce za mřížemi“

Od 5. prosince 2014 do 8. února 2015 lze v prostorách Šatlavy- muzea vězeňství shlédnout výstavu s názvem „Šikovné ruce za mřížemi. Výstava představí výrobky a výtvory vězňů z vazební věznice Olomouc a věznice Mírov, které vězňové vytvořili nejen v rámci své pracovní náplně ale také v rámci pracovní a výtvarné terapie, která je důležitou součásti procesu jejich nápravy.

Vstupné základní/ snížené: 40/ 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Koncertní síň, Galerie U minoritů– výstava „Slavnosti na Slovácku objektivem JUDr. Alexandra Tobka (1895 – 1955)“

Od 2. listopadu 2014 do 1. února 2015 lze v prostorách Galerie U minoritů shlédnout výstavu s názvem Slavnosti na Slovácku objektivem JUDr. Alexandra Tobka (1895 – 1955)Výstava návštěvníkům představí soubor několika desítek fotografií z let 1931 – 1936, ve kterých se podařilo zachytit JUDr. Alexandru Tobkovi, notáři působícím v Uherském Hradišti, mizející svět svátků, slavností a rodinných obřadů v některých obcích Slovácka. Část snímků byla vystavena již v roce 1937 u příležitosti velké Výstavy Slovácka v Uherském Hradišti. Díky péči Ing. Zdeňka Tobka, žijícího v Dlouhé Loučce a snaze o uchování otcova odkazu se dostal unikátní soubor fotografií do sbírek Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 6. listopadu 2014 v 17:00 hodin. 

Výstava bude prodloužena do 1. 2. 2015.

Vstupné zdarma

 

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška Hrad Sovinec a jeho historie

Přednáška bude věnována hradu Sovinci a jeho historickému a stavebnímu vývoji, jeho postupnému úpadku a jeho obnově. Přednášku povedou: PhDr. Tomáš Niesner, PhDr. Ĺubica Mezerová, PhD. Přednáška se uskuteční 13. 1. 2015 v 17:00 v přednáškovém sále Šatlavy – muzea vězeňství. 

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma. 

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – akce „Vánoce v Šatlavě“

Šatlava – muzeum vězeňství zve děti a jejich rodiče na předvánoční akci „Vánoce v Šatlavě“. Čeká tu na vás vánoční stromeček, soutěž o nejhezčího nakresleného Ježíška a sladká odměna za zapívání koledy. Dále si zde můžete vyrobit vánočního anděla nebo ozdobu na vánoční stromeček. Vstupné zdarma. Budeme se na vás těšit dne 13. 12. 2014 v době od 10:00 do 13:00.

Vstupné základní/ snížené: 40/ 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Vesnické muzeum ve Střelicích – adventní výstava betlémů

 
Tradiční dřevěný, papírový, keramický nebo perníkový betlém mohou obdivovat návštěvníci Vesnického muzea ve Střelicích. K vidění tam jsou na čtyři desítky jesliček. Expozice je pro veřejnost přístupná každou adventní sobotu od 10 do 17 hodin.

 

Koncertní síň, Galerie U minoritů– výstava „Společně s rodinami pro děti bez rodiny – na podporu SOS dětských vesniček“

Výstava fotografií rodin Jany Šlosarové. Výstava se uskuteční v termínu 11. 12. 2014 – 22. 12. 2014. Vernisáž výstavy se uskuteční 11. 12. 2014 v 17:00 hod. Výstava bude přístupná v době konání koncertů v koncertní síni, případně v jiný termín po domluvě v MIC Uničov. Záštitu nad výstavou převzal starosta města Uničova Mgr. Dalibor Horák společně s Děkanátním centrem pro rodinu.

Vstupné zdarma.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Uničovské střípky IV.“

Již čtvrté pokračování vlastivědné besedy „Uničovské střípky“. Historické nahlédnutí slovem i obrazem do dřívějšího života města Uničova.  Zajímavosti z historie uničovských ulic, obchodů a společenských spolků. Opět budou promítnuty nové přírůstky dobových fotografií a pohlednic ze soukromých sbírek uničovských sběratelů. Ale nejen to – budou promítnuty i fotografie ze současnosti Uničova, jak uničovské ulice mění svou tvář. Besedou budou provázet sběratelé a znalci uničovské historie. Přednáška se uskuteční v úterý 2. prosince 2014 v 17:00 v Šatlavě – muzeu vězeňství.  Přednášku povedou sběratelé a znalci uničovské historie.

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – výstava „Alphonse Bertillon a jeho odkaz soudobé kriminalistice“

Od 3. října 2014 do 30. listopadu 2014 lze v prostorách Šatlavy- muzea vězeňství shlédnout výstavu s názvem „Alphonse Bertillon a jeho odkaz soudobé kriminalistice. Výstava pojednává o osobnosti Alphonse Bertillona jako jednoho ze zakladatelů moderní kriminalistiky u příležitosti stého výročí jeho úmrtí. Při prohlídce výstavy se návštěvník seznámí také s přínosem A. Bertillona k rozvoji několika speciálních policejních věd využívaných ve druhé polovině 19. století v Rakouské monarchii: antropometrie, formalizovaného popisu fyziognomie a policejní fotografie.

Vstupné základní/ snížené: 40/ 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – akce Gaudolina „Faraónovo tajemství“ – výtvarná dílna pro děti

Srdečně vás zveme na tradiční výtvarnou dílnu, která je inspirována dobou stavby velkých pyramid a faraónů. Pro děti bude připraveno několik stanovišť, na kterých si budou moci vyrobit různé předměty týkající se starověkého Egypta. Akce se uskuteční v sobotu 8. listopadu 2014 od 13:00 do 17:00 hodin.

Vstupné  zdarma.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Gustav Frištenský a jeho sportovní život“

Přednáška bude věnována jednomu z nejvýznamnějších českých sportovců litovelskému rodákovi Gustavu Frištenskému. Gustav Frištenský docílil za padesát let své činnosti neuvěřitelných 10 000 vítězství v řeckořímském zápase. Diplom a medaili amatérského mistra Evropy získal již v roce 1903. Ve svých padesáti letech se stal v roce 1929 také profesionálním mistrem Evropy. Přednáška se uskuteční v úterý 4. listopadu 2014 v 17:00 v Šatlavě – muzeu vězeňství.  Přednášku povede Mgr. Zdenka Frištenská, ředitelka muzea v Litovli. Přednáška je doplněna dobovými fotografiemi a dokumenty.

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Koncertní síň, Galerie U minoritů– výstava „Kostel očima poutníka“

Od 6. září 2014 do 28. října 2014 lze v prostorách Galerie U minoritů shlédnout výstavu s názvem Kostel očima poutníka“. Výstava návštěvníkům představí soubor nalezených zátiší z letního fotografického workshopu v Koutech nad Desnou z kostela Sv. Archanděla Michaela v Branné. Lektorem workshopu je Ing. Petr Zatloukal, učitel na katedře výtvarné výchovy na pedagogické fakultě UP v Olomouci. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 12. 9. 2014 v 17:00.  

Vstupné zdarma

 

 

!!!! 28. října 2014 na Den vzniku samostatného československého státu je Šatlava pro veřejnost otevřena od 10:00 do 17:00 hodin. !!!!

 

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – prezentace knihy „Lidé a továrna“

Během přednášky představí prof. PhDr. Jiří V. Musil CSc., dlouholetý psycholog a pedagog na UP v Olomouci  svoji knihu “Lidé a továrna”. Kniha čtenáři přibližuje autorovy prožitky a zkušenosti z jeho téměř tříletého působení v Uničovských strojírnách ve funkci podnikového psychologa v nelehké době konce 60. let 20. století. Publikace má tři části, z nichž první, teoretická část, se zabývá filozofií a sociologií průmyslového podniku 60. let; je zaměřena na Uničovské strojírny z reálných aspektů. V empirické druhé části studie autor pojednává o své odborné a výzkumné práci v podniku a třetí část doplňuje vzpomínkami psychologa po čtyřiceti letech. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 23. října 2014 v 17:00 v Šatlavě – muzeu vězeňství.

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – akce Gaudolina „Hrátky s Evropou“

Na neděli 12. října 2014 připravilo Městské informační centrum ve spolupráci se sdružením Gaudolino Hrátky s Evropou, tentokrát s podtitulem Viva Italia. V Šatlavě v Příční ulici si příchozí mohou od 10:00 do 16:00 hod. zahrát holandský billiard, deskové i karetní hry, vyplnit tajenku i soutěžní kvíz, složit puzzle nebo navštívit výtvarnou dílnu. Chybět nebude také ochutnávka italských sýrů či jiných typických potravin.

Vstupné  zdarma.

 

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Zámek a hrad Úsov“

Přednáška bude věnována zámku a hradu Úsov, jeho historickému a stavebnímu vývoji, mobiliáři hradu a historii muzejních sbírek. Přednášku povede PaedDr. Zdeněk Doubravský, odborný pracovník Okresního vlastivědného muzea v Šumperku. Přednáška se uskuteční v úterý 7. října 2014 v 17:00 v Šatlavě – muzeu vězeňství.

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

 

Koncertní síň, Galerie U minoritů, Šatlava/ muzeum vězeňství – dny Evropského kulturního dědictví –Živé cechy v Uničově

U příležitosti dnů Evropského kulturního dědictví budou dne 13.9 2014 v prostorách Šatlavy – muzea vězeňství a Galerie U minoritů od 10:00 do 17:00 pro všechny malé i velké zájemce připraveny středověké tvořivé dílničky. V Šatlavě – muzeu vězeňství mohou zájemci navštívit katovskou dílnu, dílnu brnířů a šípařů. v Galerii U minoritů pak bude umístěna písařská a hudebnická dílna. Návštěvníci budou plnit úkoly, za které dostanou sladkou odměnu.

Vstupné zdarma

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Peru – země pumy, hada a kondora“

Peru je země, kterou v průběhu staletí procházely různé kultury a je také státem, kde více než polovinu obyvatelstva tvoří Indiáni. Přesto je místem, kde se každodenní život na první pohled příliš neliší od toho, jaký známe u nás. Druhý a další pohledy ovšem ukážou svět, který je trochu jiný. O svém pohledu na tuto jihoamerickou zemi bude vyprávět Jitka Brabcová, která se zároveň podělí o fotografie, jež tam pořídila. Přednáška se uskuteční v úterý 9. září 2014 v 17:00 v Šatlavě – muzeu vězeňství.

Vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství, Koncertní síň, galerie U minoritů – výstava „Uničov za světové války“

Od 10. května 2014 do 13. července 2014 lze v prostorách Šatlavy- muzea vězeňství a Galerie U minoritů shlédnout výstavu s názvem „Uničov za světové války“. Expozice je připravená u příležitostí 100. výročí vypuknutí první světové války představí život v Uničově v letech 1914–1918. K vidění budou dosud nepublikované fotografie města, ale také řada dobových dokumentů a předmětů z veřejných i soukromých sbírek.

Vstupné základní/ snížené: 40/ 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška Z moravského pitavalu 

Zveme všechny zájemce o historii na přednášku  Z moravského pitavalu , která se skuteční v úterý 13. května 2014 v 17. 00 v podkrovním přednáškovém sále Šatlavy. Přednášku povede Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc. z Univerzity Palackého v Olomouci..Přednáška bude věnována vývoji trestního práva na Moravě do poloviny 19. století, připomene nejvýznamnější kriminální kauzy a uvede podstatné informace týkající se postihu kriminality v královském městě Uničově během 18. a na počátku 19. století. Vstupné: 20 Kč.  Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Galerie U minoritů, koncertní síň – Fotofestival Uničov – Výstava Slepý oheň

Tématem výstavy bude fenomén nesmyslného sledování sportovních událostí a poukázání na něj jako na pasivní činnost, která vyvolává emoční zážitky a s nimi spojené projevy a také kolektivizuje lidi na základe fiktivní sounáležitosti a nenávisti vůči protivníkům. Výstava proběhne během Fotofestivalu Uničov od 2.5. do 4.5. 2014, vernisáž se uskuteční 2. května v 19:00. Vstupné zdarma.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – 1. května – Svátek práce

Při příležitosti Svátku práce dne 1. května bude Šatlava pro veřejnost otevřena v době od 10:00 do 17:00 zdarma.

Vstupné zdarma.

 

Otevírací doba v období státních svátků – 1. a 8. května

Šatlava/ muzeum vězeňství je pro veřejnost v době státních svátků 1. 8. května otevřeno od 10:00 do 17:00.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Stavebně historický vývoj budovy Šatlavy – muzea vězeňství v Uničově“

Zveme všechny zájemce o historii na přednášku  Stavebně – historický vývoj budovy Šatlavy – muzea vězeňství v Uničově, která se skuteční v úterý 15. dubna v 17. 00 v podkrovním přednáškovém sále Šatlavy. Přednášku povede PhDr. Karel Žurek. Přednáška seznámí zájemce se  stavebně – historickým vývojem budovy uničovské Šatlavy. Součástí přednášky budou i ukázky plánů, dobových plánů a fotodokumentace. Vstupné: 20 Kč.  Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – výstava „Donucovací pracovna – Jak se předl len“

Od 21. března 2014 do 27. dubna 2014 lze v prostorách muzea shlédnout výstavu s názvem „Donucovací pracovna – Jak se předl len“.  Výstava seznámí zájemce s institucí donucovací pracovny, jejími pravidly a náplní práce, zároveň se bude věnovat spřádání lnu, jako hlavní náplni práce chovanců donucovací pracovny, která byla součástí Šatlavy v Uničově. Zahájení výstavy proběhne v pátek 21. 3. 2014 v 16:00 hodin, kdy bude vstup na výstavu zdarma. Vstupné základní/ snížené: 40/ 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

 

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Pravěk Uničovska znovu a nově“

Zveme všechny zájemce o historii na přednášku  „Pravěk Uničovska znovu a nově, která se skuteční v úterý 1. dubna v 17. 00 v podkrovním přednáškovém sále Šatlavy. Přednášející – Mgr. Pavlína Kalábová, Ph. D. z Univerzity Palackého v Olomouci.

V loňském roce se prokázalo, jak je užitečné pro archeology sledovat všechny stavební aktivity v regionu. Při podzimní opravě vodovodu mezi Šibeníkem a Benkovským kopcem byly odkryty další archeologické objekty dokládající osídlení tohoto prostoru již před šesti a půl tisíci lety. K významným nálezům z této stavby patří například objev rituálního ženského a dětského pohřbu s milodary uloženými v zásobní jámě. Archeologové také potvrdili existenci polykulturního pravěkého sídliště z pozdního neolitu a pozdní doby bronzové na Šibeníku či prozkoumali část slovanského pohřebiště z 11. století. Nálezy z tohoto výzkumu představí ve své přednášce Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D., která zároveň shrne stav současného bádání o pravěku Uničovska. Vstupné: 20 Kč.  Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.  

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – výstava Hospodářská privilegia města Uničova z pozdního středověku

Od 24. ledna 2014 do 16. března 2014 lze v prostorách muzea shlédnout výstavu s názvem „Hospodářská privilegia města Uničova z pozdního středověku“.  Výstava mapuje jednotlivá hospodářská privilegia města Uničova z pozdního středověku a přináší ukázky několika z nich. Návštěvník se seznámí s jejich obsahem i s jejich širším kontextem. Vstupné základní/ snížené: 40/ 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Gaudolino – Noc deskových her aneb Středověké hrátky

Srdečně Vás zveme do Šatlavy 15. března 2014 od 17 hodin do 24 hodin, kde se bude konat noc deskových her se středověkou tematikou. Vstupné | 20 Kč

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Město Uničov za třicetileté války“ 

Zveme všechny zájemce o historii na přednášku „Město Uničov za třicetileté války“ , která se uskuteční dne 13. února 2014 v 17:00 v podkrovním přednáškovém sále Šatlavy. Přednášející – PhDr.Miroslav KoudelaVstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Hrad Šternberk – historie, výstavní expozice, stavební vývoj“

Zveme všechny zájemce o historii na přednášku  „Hrad Šternberk – historie, výstavní expozice, stavební vývoj“, která se skuteční dne 25. února v 17. 30 v podkrovním přednáškovém sále Šatlavy. Přednášející – Helena Gottwaldová. Přednáška seznámí zájemce s historickým a stavebním vývojem hradu Šternberku, jeho mobiliář a historií muzejních sbírek „Muzea času“. Přednáška je doplněna promítáním dobových pohlednic, vedut a fotografií jak hradu samotného, tak jeho interiérů. Přednáší kastelánka hradu Šternberk, paní Gottwaldová. Vstupné: 20 Kč.  Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma  

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – výstava „VÁNOČNÍ POSELSTVÍ BIBLE KRALICKÉ – výstava ke 400. výročí Bible Kralické

Od 6. prosince 2013 do 19. ledna 2014 lze v prostorách muzea shlédnout výstavu k příležitosti 400 let vydání Bible kralické.  Výstava popíše okolnosti vzniku Bible kralické a přinese několik ukázek českých biblických tisků, které z ní vycházejí. Návštěvník se zároveň seznámí s textem Bible kralické, který se váže k době křesťanských Vánoc a zároveň si připomene strukturu biblického textu jako edice dobového pramene. Vstupné základní/ snížené: 40/ 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „400 LET BIBLE KRALICKÉ“Zveme všechny zájemce o historii na přednášku „400 let Bible kralické“ , která se uskuteční dne 5. ledna 2014 v 17:00 v podkrovním přednáškovém sále Šatlavy. Přednášející – Mgr. Božena Kaňáková. Zájemci se seznámí s okolnostmi vzniku Bible kralické, jejím významem pro českou literární kulturu a pozdějšími českými biblickými tisky, které z ní vyšly. Vstup zdarma.

 

Královská výtvarná dílna – Gaudolino

Srdečně Vás zveme do Šatlavy 23. listopadu 2013 od 13 hodin do 17 hodin na tradiční výtvarnou dílnu, která bude laděna do doby králů, rytířů a princezen. Pro děti bude připraveno několik stanovišť, na kterých si budou moci vyrobit různé ozdoby pro princezny a rytíře. Dále zde bude nachystaná královská hostina a ukázky dobového oblečení. Vstupné | 10 Kč

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – výstava „Věznice Mírov včera a dnes“

Od 1. května do 30. června lze v prostorách muzea shlédnout výstavu o historii naší nejznámější věznice. Exponáty, jakými jsou například vězeňské mundúryuniforma vyšetřovatele SNBnepovolené předměty nalezené u vězňů či dobové dokumenty mapující historii Mírova, doplní ukázky umělecké tvorby mírovských vězňů. Součástí výstavy je i lano, které použil k útěku Jiří KajínekVstupné základní/ snížené: 40/ 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – netradiční literární večer – 19. 6.

Pro zájemce je připraven netradiční literární „Večer pod lampou“, který se koná dne 19. června od 17:00 do 19:30. Zajímá Vás improvizace, literatura nebo chcete po náročném dni nasát příjemnou atmosféru literárních příběhů? S sebou si můžete vzít svou oblíbenou knihu a podělit se o váš oblíbený úryvek, nebo se můžete jen nechat inspirovat a poslouchat. Hudební a divadelní improvizace vítána. Vstupné dobrovolné.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – soutěžní odpoledne „Uničov husitský“ pro rodinné týmy – 14. 6.

Šatlava/ muzeum vězeňství zve rodinné týmy na soutěžní odpoledne „Uničov husitský“, které mimo jiné nabídne ukázku osvobození vězně, vědomostní kvíz k dějinám husitství, ukázky reprodukcí prvních česky psaných listin z pohusitského období či možnost zalistovat si edicemi Starých letopisů českých a Husitské kroniky Vavřince z Březové. Přístupno bude i muzeum U Vodní branky, jehož expozice představuje i období husitství na Uničovsku. V 19:00 bude u Vodní branky v husitském táboře vypálena slavnostní salva, přijede samotný Jan Žižka,který bude pasovat zájemce na práčata. Soutěžní odpoledne se koná dne 14. června od 15 do 20 hodin.

 

 Šatlava/ muzeum vězeňství – večerní komentované prohlídky – 7. 6.

Zájemci o netradiční večerní prohlídku muzea vězeňství si mohou muzeum prohlédnout za doprovodu velitele věznice dne 7. června v době od 17 do 18 hodin. Vstupné snížené 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Výstava „Fotografie z oslav 700. výročí založení Uničova“ – vernisáž 2. 6. v 17:00

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce na vernisáž výstavy „Fotografie z oslav 700. výročí založení Uničova“, která se uskuteční v neděli 2. června 17 hodin v galerii U Minoritů v bývalém minoritském klášteře. Autorkou výstavy je odborná historička Vlastivědného muzea v Olomouci Mgr. Hana Jakůbková.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – povídání s Lukášem Hurníkem

Dne 29. 5. proběhne v podkrovním přednáškovém sále muzea od 17 hodin beseda se skladatelem, hudebním publicistou, milovníkem vína a šéfredaktorem rozhlasové stanice Vltava Lukášem Hurníkem. Vstupné volné.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – beseda se sběratelem Františkem Šmákalem – 22. 5. 2013

Zveme všechny zájemce na besedu se znojemským sběratelem policejních poutčetnické výstroje a výzbroje Františkem Šmákalem.  Beseda se koná dne 22. května 17:00 v podkrovním přednáškovém sále muzea. Vstup volný.

 

Muzejní noc – 17. 5. 2013MN-plakat

Dne 17. května od 16:00 do 22:00 budou všechna uničovská muzea přístupná veřejnosti v netradičním čase a zdarma. Samozřejmostí je i bohatý doprovodný program – projížďky na koních, historický vojenský tábor, soutěže a kvízy, překvapení pro děti a kostýmované prohlídky. Podrobný program Muzejní noci viz plakát.

 

Den Evropy – 9. 5. – vstup zdarma!

Při příležitosti Dne Evropy 9. května bude Šatlava/ muzeum vězeňství pro veřejnost otevřeno zdarma v době od 10:00 do 17:00.

 

Otevírací doba v období státních svátků – 1. a 8. května

Šatlava/ muzeum vězeňství je pro veřejnost v době státních svátků 1. 8. května otevřeno od 10:00 do 17:00.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – výstava „Kriminalita na Uničovsku v 19. a 20. století“

28. 2. v rámci představení obnovené expozice se veřejnosti otevře i nová výstava „Kriminalita na Uničovsku v 19. a 20. století“, která představí prostřednictvím dobových dokumentů a exponátů hříchy našich předků. Učebnice pátrací taktiky, vyšetřovací blok četníka, fotografie četníků, policejní pouta, obušek obecního strážníka, pátrací knížka či pouta zvaná dolarovky, kožený opasek s pouty zvaný medvěd a dobová pohlednice Mírova jsou jen některými z exponátů, které přibližují problematiku kriminality na Uničovsku. Informační panely ilustrují dějiny kriminality na Uničovsku prostřednictvím protokolů hnanců, trestních rejstříků a také výdajů na bezpečnost města Uničova. Vstupné základní/ snížené: 40/ 20 Kč.

 

Muzeum U Vodní branky – představení obnovené expozice

Dne 23. 4. 2013 od 12:00 do 17:00 se veřejnosti otevře obnovená expozice v muzeu U Vodní branky. Součástí slavnostního otevření je i bohatý doprovodný program „Rytíři a princezny v parkánu“, kdy si návštěvníci mohou vyzkoušet střelbu z kuše, shlédnout středověkou mincovnu nebo se dozvědět něco o historii erbů.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – filmová projekce snímku „Ráchel se vdává“

Zveme všechny zájemce na filmovou projekci snímku „Ráchel se vdává“ v rámci filmového klubu ve spolupráci s Gymnáziem Uničov, která se koná dne 15. 4. 16:30 v podkrovním přednáškovém sále muzea.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – večerní komentované prohlídky

Dne 12. 4. v době od 17:00 do 18:00 si zájemci si mohou prohlédnout prostory Šatlavy/ muzea vězeňství v netradičním čase v doprovodu samotného velitele věznice. Vstupné snížené 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství a o. s. Gaudolino – pohádkové pásmo

Pro malé i velké připravilo o. s. Gaudolino v Šatlavě komponované pohádkové  pásmo „S Kašpárkem za bytostmi z hradu a podhradí“, kde poznáte pohádkový svět, můžete si vyrobit loutky či masky a čeká vás také videoprojekce. Začátek 6. 4. v 15:00, konec 7. 4. v 8:00. Vstupné 50 Kč. Více informací na www.gaudolino.cz.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Vzpomínky na první tavbu v uničovských strojírnách. Výroba železa dříve a nyní.“

Srdečně zveme na přednášku o začátcích uničovských strojíren, kterou prosloví pan Jan Burian. Začínáme 3. dubna 17:00. Vstup volný.

 

Filmová projekce snímku „Zloději kol“

Zveme všechny zájemce na filmovou projekci snímku „Zloději kol“ v rámci filmového klubu, realizovaném ve spolupráci s Gymnáziem Uničov. Projekce začíná 2. dubna 16:00, následovat bude beseda nad promítnutým snímkem a o dějinách filmu. Vstupné volné.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství a o. s. Spolek Hrdobec – beseda „Renoty a jejich historie“

Zveme všechny zájemce o historii Uničovska na besedu „Renoty a jejich historie“, která se uskuteční dne 26. března v 17:30 v podkrovním přednáškovém sále Šatlavy/ muzea vězeňství v Příční 205. Přednášku prosloví pan František Langer, rodák a patriot z Renot.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – filmová projekce snímku „Vítejte v KLDR!“ – 20. 3.

Pokračujeme v tradičním promítání snímků s lidskoprávní tematikou. Na řadě je nyní snímek L. Jablonské „Vítejte v KLDR!“ o návštěvě českých turistů v této totalitní zemi poprvé po roce 1989. Dokument popisuje nejen reálie stalinistického režimu, ale také jak Češi tyto reálie vnímají v kontextu vlastní prožité zkušenosti v totalitě tehdejšího Československa. Začínáme v 17:00. Vstup volný.

 

Noc deskových her – o. s. Gaudolino

Zveme všechny velké i malé na tradiční Noc deskových her, kterou pořádá v prostorách Šatlavy/ muzea vězeňství dne 16. března o. s. Gaudolino. Více info na www.gaudolino.cz.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – beseda „Schubsprotokolle – Protokoly hnanců“ – 13. 3.

Zveme všechny zájemce na besedu, která má za cíl představit tzv. protokoly hnanců. Ukázky těchto protokolů jsou součástí jak obnovené expozice muzea, tak i výstavy „Kriminalita na Uničovsku“. Na základě vybraných ukázek protokolů lze ilustrovat jak míru kriminality na Uničovsku, tak i formální změny ve vedení těchto knih.Vstupné zdarma. Začínáme v 17:00.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – „Byl jednou jeden písař II.“ – 8. 3.

Šatlava/ muzeum vězeňství zve malé i velké k vyzkoušení si jak se píše a čte kurent – novogotické kurzivní písmo.  Pomocí tužky či brka a inkoustu si osvojíte základy psaní a čtení tohoto písma, typického především pro 19. století. Většina nápisů na stěnách cel šatlavy jsou psány právě tímto druhem písma. Začínáme 8. března, kurentem budeme psát v čase od 17:00 do 18:00. Vstupné snížené 20 Kč.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – představení obnovené expozice

28. 2. od 10:00 proběhne představení obnovené expozice v prostorách Šatlavy/ muzea vězeňství. Expozice nese název „Právo na Uničovsku“. Expozice má za cíl představit nejvýznamnější aspekty vývoje práva na Uničovsku od raného novověku až po první polovinu 20. století, tj. po celou dobu existence šatlavy. Exponáty jako procesní příručky, ukázky trestního rejstříkuprotokolů hnanců či originály mučících nástrojůokovymodlitební knížkypracovní knížkypolicejní poutačetnické bodáky a evidenční karty prostitutek představí veřejnosti vývoj práva na Uničovsku. Součástí expozice jsou i přeložené nápisy a vzkazy vězňů, které se dochovaly na stěnách cel. V interaktivních kioscích se lze seznámit s katovským řemeslem, ukázkami z policejní agendy či podobou pracovních knížek. Napsat dopis domů jako vězeňuplést si provaz z cárů prostěradla k útěku z vězení či si vyzkoušet lepení pytlíků jako pracovní náplně tehdejších vězňů – to jsou možnosti jak se seznámit s životem vězně na vlastní kůži. Připraveny jsou i repliky mučících nástrojů jako šněrovánípalečnicešpanělská bota či drtič kloubů, které si zájemci mohou vyzkoušet.

 

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – výstava „Jak se dříve učilo – Uničovsko 19. a 20. století“

Návštěvníci si mohou v prostorách muzea vězeňství prohlédnout od 9. 1. do 24. 2.  výstavu „Jak se dříve učilo – Uničovsko 19. a 20. století“. Dobové učebnice a učební pomůcky přibližují tehdejší podobu výuky od 2. poloviny 19. století až po 80. léta 20. století. Čítanka z dob Rakouska – Uherska, učebnice dějepisu z různých období reflektující změny režimu, školní atlasy či rukověť správné češtiny jsou jen některými exponáty, které společně s informačními panely a dobovými fotografiemi uničovských škol přibližují historii školství nejen na Uničovsku. Pro nejmenší je zde možnost napsat si domácí úkol dle dobové učebnice či si vyzkoušet jak se za trest klečelo na hrachu. Vstupné základní/ snížené 40/ 20 Kč.

 

Výtvarná dílna aneb techniky napříč celým časem – Gaudolino

Dne 23. 2. od 13:00 do 17:00 si budou moci malí i velcí návštěvníci vyzkoušet v rámci výtvarné dílny, kterou pořádá v prostorách Šatlavy/ muzea vězeňství o. s. Gaudolino, různé techniky z různých období – z pravěku, starověku či novověku. Vstupné 10 Kč.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – filmová projekce

Pokračujeme v tradici promítání snímků s lidskoprávní tematikou. Na řadě je nyní snímek „Vzdám to až zítra“,který pojednává o nezdolné síle jedince vůči soudní mašinérii, politické a společenské poptávce v případě obvinění z únosu, znásilnění a vraždy na Filipínách. Promítáme 20. 2. 17:00 v přednáškovém sále Šatlavy/ muzea vězeňství.Vstup volný.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – beseda „Jak se dříve učilo“

Dne 13. 2. v 17:00 proběhne v podkrovním přednáškovém sále beseda nad vybranými učebnicemi a k dějinám školství na Uničovsku. Zájemci si mohou prolistovat starými učebnicemi jako například čítankou z dob Rakouska – Uherska či z 1. republiky. Vstup volný.

 

 Šatlava/ muzeum vězeňství – filmová projekce „Manželka za 50 ovcí“ – 16. 1.

Šatlava/ muzeum vězeňství zve zájemce na tradiční filmovou projekci dokumentů s lidskoprávní tematikou z cyklu Promítej i ty. Na řadě je nyní snímek „Manželka za 50 ovcí“, který syrovým způsobem ukazuje neúnosné postavení ženy v afghánské společnosti, kde je postavena na roveň hospodářských zvířat. Začínáme v 17:00. Vstup zdarma.

 

Muzeum baroka – výstava betlémů

Pro zájemce je připravena v Muzeu baroka výstava betlémů, která je návštěvníkům přístupná každou neděli v rámci otevírací doby muzea od 2. 12. 2012 do 13. 1. 2013.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – přednáška „Páni ze Sovince“

Zveme všechny zájemce o historii na přednášku „Páni ze Sovince“, která se uskuteční dne 9. ledna v 17:00 v podkrovním přednáškovém sále Šatlavy. Naše pozvání přijal přední odborník na dějiny tohoto šlechtického rodu doc. PhDr. David Papajík, Ph.D. z katedry historie Univerzity Palackého v Olomouci. Zájemci se seznámí nejen s historií rodu pánů ze Sovince, kteří jsou spjati s dějinami Uničovska,  nýbrž také s rozsahem jejich panství, působením v husitských válkách a činností na panovnických dvorech. Vstup zdarma.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – výstava „Československé známky 1945-1989″

Muzeum vězeňství zve zájemce ke shlédnutí výstavy „Československé známky 1945-1989″, která je tvořena reprezentativními ukázkami produkce poštovních známek v daném období. Výstava je realizována ze sbírek pana Ing. Josefa Kohouta z Vyškova na Moravě. Výstava potrvá od 7. listopadu 2012 do 6. ledna 2013.

 

Galerie U Minoritů – výstava „Zastavení v čase jak ho zachytily dobové pohlednice Uničova“

Výstava dobových pohlednic Uničova představuje zájemcům tehdejší podobu města a jeho proměny v čase. Výstavu pořádá občanské sdružení Hrdobec a veřejnosti je přístupná v rámci otevírací doby bývalého minoritského kláštera vždy v neděli od 10:00 do 17:00 od 26. 11. do 31. 12. 2012.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – filmová projekce 19. 12.

Pokračujeme v tradičním promítání snímků s lidskoprávní tematikou. Na řadě je snímek „Film jako Brno“, který přibližuje různé podoby extremismu u nás. Filmová projekce se uskuteční dne 19. 12. od 17:00. Vstup zdarma.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – večerní komentované prohlídky 14. 12.

Návštěvníci mohou navštívit muzeum v netradičním čase dne 14. 12. od 17:00 do 19:00. Začátek komentovaných prohlídek v 17:00, 17:30. 18:00 a 18:30. Vstupné základní 40 Kč, snížené 20 Kč.

 

Muzeum baroka – výstava „Střípky z historie Uničova“

Muzeum baroka zve zájemce na výstavu „Střípky z historie Uničova“, která je ke shlédnutí od 28. října do 30. listopadu. Vstup na výstavu, která je tvořena sbírkovými předměty jakými jsou mapy, publikace, medaile či mince ze sbírek pana Stanislava Doležala, je volný.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – večerní komentované prohlídky

Dne 23. listopadu mají zájemci možnost navštívit Šatlavu/ muzeum vězeňství v netradičním čase od 17:00 do 19:00. Vždy v 17:0017:3018:00 a 18:30 komentované prohlídky Šatlavy s průvodcem. Vstupné základní/ snížené 40/20 Kč.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – 17. 11.

Na státní svátek dne 17. listopadu je Šatlava pro veřejnost otevřena od 10:00 do 15:00.

 

Šatlava – výstava maleb K. Maškové „Můj svět pastelkou“

Návštěvníci si mohou od 13. 9. do 13. 11.  prohlédnout v podkrovním přednáškovém sále výstavku maleb Karolíny Maškové, studentky Regionální geografie na UP v Olomouci, která nese název „Můj svět pastelkou“.

 

Galerie U Minoritů – výstava fotografií P. Rozsívala „Situace“

galerii U Minoritů v křížové chodbě bývalého minoritského kláštera lze od neděle 9. září do 10. listopadu shlédnout výstavu fotografií olomouckého fotografa Pavla Rozsívala, která nese název „Situace“. Otevírací doba je každou neděli od 10:00 do 17:00.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – Odpoledne deskových her – 10. 11. 14:00-20:00

Občanské sdružení Gaudolino zve všechny malé i velké na zábavné Odpoledne deskových her, které se koná v prostorách Šatlavy v sobotu 11. listopadu od 14:00 do 20:00. čeká tu na vás spousta her, například Bitva na moři, Kamionem po Evropě, Pospíchej pomalu a jiné. Vstupné 20 Kč.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – filmová projekce snímku „Epicentrum“ – 7. 11. 2012

Šatlava zve všechny zájemce na tradiční filmovou projekci z cyklu Promítej i ty. Na řadě je nyní snímek „Epicentrum“, který pojednává o vzniku a počátcích největší humanitární organizace ve střední a východní Evropě –Člověk v tísni. Začátek filmové projekce dne 7. listopadu v 17:00 v přednáškovém sále Šatlavy.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – Podzimní hrátky aneb Gaudíkova výtvarná dílna

Občanské sdružení Gaudolino zve všechny velké i malé na tradiční Gaudíkovu výtvarnou dílnu, která se uskuteční v prostorách Šatlavy dne 3. listopadu od 15:00 do 17:00. V rámci výtvarné dílny si můžete vyrobit podzimní věnec, svícínek, draka či zajímavé dekorace z listů. Vstup volný.

 

Šatlava/ muzeum vězeňství – filmová projekce „Běloruský sen“

Dne 24. 10. v 17:00 proběhne v podkrovním přednáškovém sále Šatlavy tradiční filmová projekce snímku s lidskoprávní tematikou. Na řadě je dokument z cyklu Promítej i ty Běloruský sen. Vyprávění anonymního průvodce dějinami Běloruska od zvolení Alexandra Lukašenka roku 1994 až po současnost seznamuje diváka s fungováním represivního autoritářského režimu A. Lukašenka, který je nazýván „posledním diktátorem Evropy“. Vstup volný.

 

Šatlava – muzeum vězeňství – výstava „Růženec“

Šatlava/ muzeum vězeňství zve všechny zájemce na výstavu růženců, která se uskuteční v prostorách muzea od 6. října do 4. listopadu.

 

Šatlava – muzeum vězeňství – filmové projekce 3. října, 10. října

Pokračujeme v tradici promítání snímků s lidskoprávní a enviromentální problematikou. Na řadě je snímek režiséra D. Cutilliho SEMÍNKA SVOBODY. Dokumentární film natočený v prostředí pěstitelských organizací Navdanya (Indie) a Podie (Srí Lanka) vypráví, jak lze zachovat biodiverzitu pomocí správy lesů a vod a pomocí uchování a distribuce semínek důležitých hospodářských plodin (rýže, koření) venkovanům. Dokument obsahuje rozhovor s Vandanou Shivou, indickou vědkyní a enviromentální aktivistkou, která se zabývá především problematikou biodiverzity a ekologického zemědělství. Začátek projekce v 17:00 v podkrovním přednáškovém sále v Šatlavě-muzeu vězeňství. Viz přiložený plakát. Vstup volný.

10. 10. od 17:00 se v podkrovním  přednáškovém sále uskuteční další z řady filmových projekcí, tentokrát dokumentu L. Ekelunda DÍLNA NA HRAČKY. Dokumentární film natočený v prostředí čínských továren na hračky zobrazuje podmínky, za kterých dnes vzniká asi 80% všech celosvětově prodávaných hraček. Z vyprávění dělníků a dělnic, manažerů továren, obchodníků, zástupců odborů a členů neziskových organizací se postupně skládá skutečný příběh našich hraček. Viz přiložený plakát. Vstup volný.

 

Šatlava – muzeum vězeňství – „Návrat k tradicím aneb Hrátky se dřevem“ – 6. října

6. 10. se koná od 10:00 do 17:00 akce pod názvem „Návrat ke tradicím aneb hrátky se dřevem“. Návštěvníci si zde v rámci výtvarné dílny s Gaudíkem mohou vyzkoušet výtvarné techniky zaměřené na práci s dřevem, prohlédnout si výstavu růženců a vyrobit si růžence vlastní. Součástí programu je i řemeslná dílna s řezbářem Lubomírem Ledrem, autorem uničovského betlému. Zájemce čeká povídání o řezbařině, ukázka řezbářských nástrojů a řezbářské práce. Viz přiložený plakát. Vstup volný.

 

Šatlava – muzeum vězeňství – výstava „Od potravinových lístků k zatemnění“ – 5. 9. – 30. 9.

Výstava seznámí zájemce s každodenním životem na Olomoucku prostřednictvím dobových dokumentů od 1. světové války až po rok 1945. Dobové dokumenty jako potravinové lístky z období první světové války, obchodní korespondence z První republiky či dobový tisk varující před nálety Spojenců z dob Protektorátu přiblíží návštěvníkům tehdejší každodennost. Výstava potrvá od 5. 9. do 30. 9. Vstupné základní/ snížené 40/ 20 KčČlenové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Muzeum baroka – výstava „Uničov na starých fotografiích“

Muzeum baroka zve na výstavu ze soukromé sbírky pana St. Doležala „Uničov na starých fotografiích“. Výstava trvá od 12. 8. do 30. 9. 2012.

 

Šatlava – muzeum vězeňství

Dne 28. září je muzeum otevřeno od 10:00 do 15:00.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V UNIČOVĚ – 15. 9.

Dny Evropského dědictví na téma „Mladí památkám“ se v Uničově uskuteční v sobotu 15. září od 10:00 do 15:00. Informace o programu jednotlivých institucí viz přiložený plakát.

 

Šatlava – muzeum vězeňství – výstava „Arabela“

Muzeum vězeňství Šatlava zve na výstavu kostýmů a rekvizit z legendárního seriálu Arabela. Návštěvníci si zde mohou vyzkoušet kostýmykrálovský trůndětské korunykřeslo Fantomasepostel z Červené Karkulky a další. Výstava je přístupna od 1. 7. do 28. 8. 2012, každý den mimo pondělí od 10:00 do 17:00. Základní vstupné 50 Kč, snížené 25 Kč. V rámci vstupného shlédnete i prostory muzea vězeňství Šatlava.

 

Fotografie z doprovodného programu k výstavě Arabela

Fotografie z doprovodného programu k výstavě Arabela, který se realizoval dne 19. července, jsou k nahlédnutí pod odkazem Fotogalerie na stránkách uničovských muzeí.

 

Šatlava – muzeum vězeňství – doprovodný program k výstavě Arabela – 22. 8.

Muzeum vězeňství zve všechny malé i velké zájemce na bohatý doprovodný program k nynější výstavě Arabela. Co vás čeká? Ruční dílničky, kde si budete moci vyrobit například amulet čaroděje Viga nebo knoflík ke kouzelnému plášti. Odvážnější si mohou zastřílet z kuše či si zahrát s vládcem říše pohádek Fantomasem. Připraven je taktéž miniturnaj v pohádkovém pexesuskládankykolo štěstí a taktéž večerní letní kino pro děti, kdy bude promítán jeden z dílů seriálu Arabela. Program běží celý den od 10:00 do 22:00. Vstupné vizwww.muzeumunicov.cz, odkaz Šatlava – muzeum vězeňství.

 

Šatlava – muzeum vězeňství – výroba „Kouzelných karet“ dne 10. 8. od 17:00 do 19:00

Šatlava/muzeum vězeňství zve všechny zájemce na doprovodný program k současné výstavě „Arabela“ – „Kouzelné karty“. Přijďte si vyrobit vlastní karty  s portrtéty nejznámějších postav z legendárního seriálu Arabela! Začínáme dne 10. srpna od 17:00 do 19:00. Vstupné 50/25 Kč, slevy viz odkaz Šatlava/muzeum vězeňství nawww.muzeumunicov.cz. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Muzeum baroka – výstava zrestaurovaných barokních soch sv. Josefa a sv. Rocha

Muzeum baroka zve na výstavu zrestaurovaných barokních soch sv. Josefa a sv. Rocha. Výstava potrvá do 5. srpna 2012. Vstup volný.

 

Šatlava – muzeum vězeňství – doprovodný program k výstavě „Arabela“

Šatlava ve spolupráci s o. s. Gaudolino zve všechny zájemce na doprovodný program k aktuální výstavě kostýmů a rekvizit ze seriálu Arabela. Čekají zde na vás ruční dílničky s výrobou kouzelného prstenustřelnice p. Majera,soutěžní kvíz z pohádkové říše  a komentované prohlídky Šatlavy při svíčkách s čarodějem II. kategorie Rumburakem. Doprovodný program se koná dne 19. července od 10:00 do 22:00. Vstupné 50 Kč, snížené 25 kč, focení, video 10 Kč. Další informace o vstupném a slevách na www.muzeumunicov.cz (Šatlava – muzeum vězeňství). Cena zahrnuje celodenní vstup do Šatlavy, na výstavu a doprovodný program.

 

Šatlava – muzeum vězeňství – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Při příležitosti Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje je vstup do muzea vězeňství snížen na 25 Kč.

 

Šatlava – muzeum vězeňství – výstava „První republika“

Muzeum vězeňství Šatlava zve v rámci uničovského jarmarku dne 16. 6. na krátkodobou výstavu „První republika“, která potrvá do 28. 6. 2012. Dne 16. června je vstup za snížené vstupné 20 Kč, pro cyklisty zdarma.

 

Výstava fotografií projektu“Inspektor“ studia Garagephoto

Od 12. 1. mají návštěvníci Šatlavy možnost v rámci vstupného shlédnout výstavu fotografií projektu „Inspektor“ z dílny studia Garagephoto. Fotografie jsou instalovány v podkrovním přednáškovém sále. Majitelé permanentek Spolku přátel uničovských muzeí mají vstup zdarma.

 

Šatlava zve na výstavu „Hrací karty včera a dnes“

Od 10. dubna do 15. června mají návštěvníci možnost shlédnout v Muzeu vězeňství Šatlava výstavu hracích karet. Seznámí se zde s historií hracích karet a s ukázkami karet různé provenience (USA, SSSR, NDR, SRN, Honkong). Majitelé permanentek Spolku přátel uničovských muzeí mají vstup zdarma.

 

Šatlava – filmová projekce snímku „Solartaxi“ – 13. 6. v 17:00

Pokračujeme v tradičním filmovém promítání. Na řadě je tentokrát snímek „Solartaxi“ z cyklu Promítej i ty! Snímek pojednává o splnění jednoho dětského snu – L. Palmer si sám sestavil auto na sluneční pohon, kterým objel celý svět. Je dokonce pověřen OSN být oficiálním taxikářem ministrů jednotlivých zemí. Svižně sestříhaná roadmovie ukazuje  možnost cesty jak snížit emise z běžných automobilů. Filmová projekce začíná dne 13. 6. v 17:00 v podkrovním sále Šatlavy. Vstup zdarma.

 

Šatlava zve na akci „Vylož karty na stůl!“ – 8. 6. v 17:00

Muzeum vězeňství Šatlava zve na akci „Vylož karty na stůl!“ Přijď si vyrobit vlastní karty podle vystavovaných hracích karet v Šatlavě! A samozřejmě si s nimi pak i zahrajeme! Akce se koná dne 8. 6. od 17:00 do 19:00. Děti vstup zdarma, doprovod snížené vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí mají vstup zdarma.

 

Muzeum baroka – výstava kreseb Evy Pazderové

Muzeum baroka zve všechny zájemce na výstavu kreseb p. Evy Pazderové„Stromy mluví“. Výstava potrvá od 29. 4. do 27. 5. 2012. Vstup volný.

 

Muzejní noc – 19. května

Letošní Muzejní noc se koná dne 19. května od 15:00 do 24:00. Co vás čeká? V muzeu U Vodní branky si můžete ověřit své znalosti o historii Uničovska formou testu v době od 15:00 do 18:00. Šatlava je otevřena od 18:00 do 24:00 a návštěvníkům nabídne výstavu hracích karet, pro nejmenší bude připravena strašidelná stezka s návštěvou vězňů v celách. V rámci muzejní noci se v podkrovním sále Šatlavy koná v neděli 20. 5. 17:00 přednáška ostravského historika architektury M. Strakoše „Mezi Moskvou a Bruselem. Architektura 50. a 60. let v Československu“, po které bude následovat komentovaná procházka městem. Minoritský klášter nabídne návštěvníkům možnost shlédnout výstavu fotografií Fotomontáž s přednáškou B. Švédové a P. Willerta o amatérské fotografii v 18:00. Klášter bude pro veřejnost otevřen od 18:00 do 24:00. Muzeum baroka zve všechny zájemce na povídání „Jak Uničov ke svému jménu přišel“ a loutkové představení „Čarodějnice na Uničovsku“16:00. Vesnické muzeum ve Střelicích bude pro zájemce otevřeno v rámci muzejní noci v sobotu 19. 5.  od 14:00 do 17:00 a v neděli 20. 5. v době 9:00-12:00 13:00-17:00. Ve dnech 18.-20. 5. se konají Střelické hody. Vstup do všech muzeí je v rámci muzejní noci zdarma.

 

 

Šatlava – film „Krev v mobilech“

Muzeum vězeňství Šatlava zve všechny zájemce na tradiční filmovou projekci. Na řadě je snímek z cyklu Promítej i ty „Krev v mobilech“ dánského režiséra F. P. Poulsena, pojednávající o původu vzácných minerálů v našich mobilních telefonech – za jakých podmínek jsou tyto minerály získávány, kde a kým, a kdo z těžby profituje? Znepokojující snímek dává ještě více znepokojující odpovědi. Filmová projekce proběhne dne 16. května v 17:00 v podkrovním přednáškovém sále Šatlavy. Vstup zdarma.

 

Muzeum vězeňství Šatlava – 9. květen – Den Evropy

Šatlava je dne 9. května, který je oslavován jako Den Evropy, otevřena pro návštěvníky v rámci otevírací doby zdarma. Muzeum vězeňství Šatlava v Uničově se jako jedno ze sedmi vybraných míst v regionu zpřístupní veřejnosti ve spolupráci s Regionálním operačním programem  Střední Morava, který spolufinancoval vznik muzea vězeňství Šatlava v Uničově.

 

Šatlava – otevírací doba o svátcích dne 1. a 8. května

Muzeum vězeňství Šatlava je dne 1. května zavřeno8. května v Den vítězství je pro veřejnost otevřeno od 10:00 do 15:00 za snížené vstupné 20 Kč.

 

Šatlava – Gaudíkova výtvarná dílna

V sobotu 5. května se od 14:00 do 17:00 koná v prostorách Šatlavy tradiční Gaudíkova výtvarná dílna věnovaná Dni matek. Zájemci si zde mohou vyrobit přáníčka z barevné rýže, krepového papíru či formátu 3D. Děti vstup zdarma, doprovod snížené vstupné 20 Kč. Členové Spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Muzeum vězeňství Šatlava – „Byl jednou jeden písař“

Muzeum vězeňství Šatlava zve na akci „Byl jednou jeden písař“. Přijďte si vyzkoušet jak se dříve psalo! Pomocí brka a inkoustu v kalamáři si napíšete vybraný text v novogotickém písmu. Za odměnu osvědčení o písařském umění! Akce se koná dne 27. 4. od 17:00 do 19:00. Děti zdarma, doprovod snížené vstupné 20 Kč. Členové spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma. 

 

Gaudolino v Šatlavě – „Protancujeme se s Kašpárkem do pohádky“

Občanské sdružení Gaudolino zve do Šatlavy na taneční, hudební, pohybovou a výtvarnou akci s přespáním v Šatlavě. Akce se koná ve dnech 21.-22. 4. od 15:00.

 

Gaudolino v Šatlavě – Gaudíkova výtvarná dílna

Občanské sdružení Gaudolino zve do Šatlavy na Gaudíkovu výtvarnou dílnu. Tematem jsou nyní Velikonoce. Akce se koná dne 7. dubna od 14:00 do 17:00. Vstupné 20 Kč.

 

Gaudolino v Šatlavě – Gaudíkova výtvarná dílna

Občanské sdružení Gaudolino zve do Šatlavy na Gaudíkovu výtvarnou dílnu aneb bylo jednou jedno loutkové divadlo. Tematem jsou loutky a maňásci. Akce se koná dne 24. 3. od 13:00 do 17:00.

 

Muzeum vězeňství Šatlava – „Noc v Šatlavě“

Muzeum vězeňství Šatlava zve děti a jejich rodiče na akci „Noc v Šatlavě“, která se koná dne 23. 3. od 17:00 do 19:00. Na nejmenší tu čeká strašidelná stezka za svitu svící a plnění úkolů. Za odměnu diplom a sladká odměna pro nejmenší! Děti vstup zdarma, doprovod snížené vstupné 20 Kč. Členové spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma. 

 

Gaudolino v Šatlavě – Magická noc her

Občanské sdružení Gaudolino zve do Šatlavy na akci „Magická noc her na „neviditelné univerzitě“, která se koná ve dnech 17.-18. 3. od  15:00. Vstupné 20 Kč.

 

Šatlava – filmová projekce snímku „Občan Havel“

Dne 14. 3. v 17:00 proběhne v podkrovním přednáškovém sále muzea filmová projekce snímku „Občan Havel“režisérů P. Kouteckého a M. Janka. Dokument ukazuje nejen vrcholné okamžiky z prezidentského období nedávno zesnulého Václava Havla, ale také jeho normální, běžný život. Vstup zdarma.

 

Muzeum vězeňství Šatlava – výstava Amnesty International v Československu před rokem 1989

Muzeum vězeňství Šatlava zve na výstavu „Amnesty International v Československu pře rokem 1989″. Výstava prostřednictvím panelů a svědeckých výpovědí jednotlivých disidentů (J. Wolf, V. Havel, D. Němcová., P. Uhl) ukazuje pronásledování a věznění tehdejších vězňů svědomí ze strany totalitního režimu. Amnesty International pomáhala a pomáhá disidentům na celém světě, její roli a podpoře československým disidentům se věnuje podstatná část výstavy. Výstava začíná dne 8. 2. a potrvá do 8. 4. Členové spolku přátel uničovských muzeí vstup zdarma.

 

Šatlava – filmová projekce snímku „Barmský VJ“

Šatlava zve filmové příznivce na dokument režiséra A. Ostergaarda „Barmský VJ“ z cyklu Promítej i ty. Snímek se zabývá děním v současné Barmě a bojem opozice proti vládnoucí juntě. Filmová projekce se koná v podkrovním přednáškovém sále muzea dne 15. 2. v 17:00. Vstup zdarma.

 

Muzeum vězeňství Šatlava – „Za dobré vysvědčení do Šatlavy!“

Muzeum vězeňství Šatlava zve všechny školou povinné na odpolední akci „Za dobré vysvědčení do Šatlavy!“,která se koná dne 31. 1. od 15:00 do 17:00. Podmínkou pro vstup zdarma je předložení vysvědčení s vyznamenáním! Pro „jedničkáře“ sladká odměna!

 

Šatlava – přednáška „Chebsko v obrazech“

Muzeum vězeňství zve zájemce na přednášku „Chebsko v obrazech“. Přednášející Ing. Václav Hofman a Mgr. Jaroslav Franc z občanského sdružení Monosgada – Regio Egire seznámí zájemce prostřednictvím dobových fotografií a pohlednic s historií Chebska. Přednáška se koná v podkrovním přednáškovém sále muzea dne 29. 1. v 10:00. Vstup zdarma.

 

Výstava fotografií projektu“Inspektor“ studia Garagephoto

Od 12. 1. mají návštěvníci Šatlavy možnost v rámci vstupného shlédnout výstavu fotografií projektu „Inspektor“ z dílny studia Garagephoto. Fotografie jsou instalovány v podkrovním přednáškovém sále. Majitelé permanentek Spolku přátel uničovských muzeí mají vstup zdarma.

 

 

Šatlava – filmová projekce snímku „Anna v přední linii“

Muzeum vězeňství Šatlava pokračuje v tradiční filmové projekci snímků s lidskoprávní tematikou. Dne 18. 1. v 17:00 mají zájemci možnost shlédnout filmový dokument režisérky M. Novikovové „Anna v přední linii“ z cyklu Promítej i ty. Snímek popisuje život a činnost ruské novinářky Anny Politkovské, která byla v důsledku nepohodlnosti pro vládnoucí garnituru zavražděna. Vstup zdarma.

 

Muzeum vězeňství Šatlava – Ježíšek v Šatlavě!

Muzeum vězeňství Šatlava zve děti a jejich rodiče na předvánoční akci „Ježíšek v Šatlavě!“. Čeká vás tu vánoční stromeček, soutěž o nejhezčího namalovaného Ježíška a sladká odměna za zapívání koledy. Vstupné pro děti zdarma, doprovod snížené vstupné 20 Kč. Budeme se na vás těšit dne 22. 12. v době od 17:00 do 19:00.

 

Šatlava – filmová projekce snímku „Hlad“

Pokračujeme v tradici filmových projekcí z cyklu Promítej i ty. Na řadě je tenokrát snímek „Hlad“ režisérů M. Vettera a K. Steinbergerové, který pojednává o nebezpečí geneticky modifikovaných plodin, technologickém pokroku a jeho negativním dopadu v tzv. rozvojových zemích, a také po stále větší poptávce po nerostných surovinách. Promítáme dne 14. 12. v 17:00. Vstup zdarma.

 

Šatlava – výstava Dějiny jednoho města: Cheb/Eger. Od počátků až do 21. století

Výstava „Dějiny jednoho města: Cheb/Eger. Od počátků až do 21. století“ nabízí návštěvníkům seznámení se s historií města Chebu prostřednictvím listin, fotografií, map a dobových pohlednic. Výstava začíná 8. 12. 2011 a potrvá do 8. 2. 2012. Členové spolku přátel uničovských muzeí mají vstup zdarma.

 

Šatlava – přednáška „Vojenské myšlení, strategie a taktika v éře stálých armád“

Všichni zájemci o dějiny vojenství jsou zváni na přednášku předního odborníka na tuto problematiku PhDr. Karla Podolského z katedry historie na FF UP v Olomouci. Přednáška pod názvem „Vojenské myšlení, strategie a taktika v éře stálých armád“ se koná v podkrovním sále muzea vězeňství Šatlava dne 1. prosince v 17:00. Vstup zdarma.

 

Muzeum vězeňství Šatlava – Stezka odvahy v arestu

Šatlava zve rodiče a jejich ratolesti na Stezku odvahy v arestu. Čeká vás tu nejen strašidelná stezka, ale také plnění úkolů. Za odměnu diplom a malá sladkost. Akce proběhne dne 25. listopadu od 17:00 do 19:00. Děti zdarma, doprovod snížené vstupné 20 Kč.

 

Šatlava – filmová projekce snímku „Vnoučata kubánské revoluce“

Dne 23. listopadu 17:00 proběhne filmová projekce snímku „Vnoučata kubánské revoluce“ z cyklu Promítej i ty. Režisér C. Montaner ve svém snímku popisuje současnou Kubu a názory jejích obyvatel na politickou a hospodářskou situaci Kuby.  

 

Šatlava – filmová projekce snímku „Zločinci podle zákona“

Dne 20. října proběhne v podkrovním sále Šatlavy filmová projekce snímku „Zločinci podle zákona“ z cyklu Promítej i ty. Film režiséra A. Genteleva ukazuje syrovým způsobem nejen současnou ruskou mafii, ale také její historii, dopad na politiku a každodenní život obyčejných Rusů. Promítáme v 17:00.

 

Šatlava – výstava Proměny vojenské výstroje v období 17. až 20. století

Muzeum vězeňství Šatlava zve zájemce o historii militárií na výstavu „Proměny vojenské výstroje v období 17. až 20. století“. Výstava představuje nejen chladné, ale i palné zbraně, uniformy z různých období a také popis jednotlivých částí vojenské výstroje. Návštěvníci mohou výstavu shlédnout v rámci vstupného od 4. 10. do 4. 12. 2011.

 

Výstava vějířů se rozšířila, proběhne další výtvarná dílna

O další dvě desítky vějířů se rozšířila výstava probíhající do 24. února v městské galerii na Masarykově náměstí. Návštěvníci tak mají možnost vidět více než padesát exemplářů tohoto kdysi populárního doplňku ženské módy. Přibyly zejména vějíře z celuloidu a ze dřeva. Mezi dřevěnými vějíři, zhusta využívanými jako taneční pořádky, je nejzajímavější kousek s autogramy známých umělců, mimo jiné spisovatelů Jaroslava Vrchlického a Adolfa Heyduka, kteří se v únoru 1906 společně sešli na taneční zábavě.
Expozice bude v úterý 22. února obohacena o výtvarnou dílnu, již bude od 16.00 do 19.00 hodin pro děti i jejich rodiče pořádat občanské sdružení Gaudolino.
Výstava je přístupná každý všední den od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.30 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 a v neděli od 14.00 do 17.00 hodin.

Projekce filmu Zemřít ukamenováním

V přednáškovém sále Šatlavy bude ve středu 16. února v 17.00 hodin promítnut nizozemsko-íránský snímek z roku 2009 nazvaný Zemřít ukamenováním. Třiasedmdesátiminutový dokument vypráví příběh několika žen, které díky pomoci neziskové organizace unikly tomuto brutálnímu trestu. Jedna z nich se provinila tím, že ji znásilnil vlastní bratr, druhou prodával manžel a třetí bránila sebe a neteř při pokusu o znásilnění.
Vstup na projekci zařazenou do cyklu „Promítej i Ty!“ je bezplatný.

Přednáška v Šatlavě na téma Boží soud – ordál

O božím soudu – ordálu – a jeho roli ve středověkém právním systému promluví ve čtvrtek 17. března v 17.00 hodin pedagog katedry historie olomoucké univerzity Ladislav Míča.
Podle Akademického slovníku cizích slov je Ordál (boží soud, boží zkouška) soudní úkon, při němž prostřednictvím vody, ohně, soudního souboje či zvláštní přísahy musely sporné strany dokazovat, že mají pravdu nebo že jsou nevinné. Tento prostředek se užíval do 14. století.

Výstava v Šatlavě: Vzpomínka na uničovské ostrostřelce

V krátkodobé expozici Šatlava mapuje historii nejstaršího spolku ve městě – ostrostřelců. Prostřednictvím originálů i faksimilí listin, ale také dobových zbraní či malovaných terčů se návštěvníci seznámí s dějinami sdružení, jehož existenci lze díky dochovaným účtům sledovat již od roku 1719. V doprovodných textech je vedle historie spolku popsán vývoj střeleckých soutěží a terčů nebo přiblížena symbolika společenství.

Originální exponáty zapůjčily Státní okresní archiv Olomouc a Vlastivědné muzeum Olomouc.
Expozice potrvá do 9. února.

 

Dny Evropského dědictví

Městské informační centrum | Městská galerie
Masarykovo náměstí 29, Uničov 78391
telefon: 585 054 880
mobil: 603 996 312
e-mail: mic@unicov.cz

pondělí - pátek  8:30 - 12:30  13:00 - 16:30 
sobota  10:00 - 17:00 
neděle 10:00 - 17:00