O exponátech

Podstavec sloupu Nejsvětější Trojice

Hana Petříková

V Muzeu baroka v Uničově můžete zhlédnout zajímavou památku. Jde o pískovcový sokl ke sloupu Nejsvětější Trojice. Samotný sloup se však nedochoval, lze se jen domnívat, že na vrcholu nesl drobnější sochu buď Nejsvětější Trojice nebo Ježíše Krista. Čtyřhranný sokl kvádrovitého tvaru, zakončený nástavcem tvaru nízkého komolého jehlanu na široké základně s jednoduše profilovanou římsou, na sobě nese poměrně plastický reliéf s výjevem Nejsvětější Trojice a devoční nápis v německém jazyce: ZU EHREN D[ER]/ALLER HEILIGS[TE]N/DREIFALTIGKEIT [H]AB/ICH ANDREAS S[….T]SKY/DIESE SAULEN AUFF/GESETZT ANNO 1709 (česky: Na počest Nejsvětější Trojice, jsem já Andreas S[…t]sky postavil tento sloup, léta páně 1709). Nápis je poměrně dobře čitelný a podává nám téměř všechny důležité informace. Z městské matriky by se snad dalo vypátrat i celé jméno měšťana, který sloup financoval.

Podstavec sloupu Nejsvětější Trojice

Reliéf je poměrně kvalitní prací s pozoruhodným ikonografickým schématem. Vyobrazuje Boha Otce s plnovousem a papežskou tiárou na hlavě sedícího pod nakloněným křížem, na kolenou drží diagonálně posazené tělo Ježíše Krista. Holubice Ducha Svatého slétá dolů k dvojici z horní části reliéfu. Zpoza mraků, pojednaných zubákem, vše sleduje trojice různě rozmístěných hlav andílků s křídly. Celý výjev se odehrává na oblačném pozadí.

Je značně neobvyklé, že pro zobrazení Boha Otce a Boha Syna použil umělec ikonografické schéma Piety (sedící Panny Marie s mrtvým Kristem na kolenou). Navíc je posílil o citový moment, kdy Ježíš Kristus klade něžně svou dlaň na ruku Boha Otce.

I přes drobnější rozměr zobrazení rozhodně nejde o produkt druhořadého lidového sochaře. Bohužel pískovec na mnoha místech zkorodoval a odpadla horní vrstva reliéfu. Patrné je to zejména v obličejích všech postav.

O autorovi-umělci není žádná zmínka v nápisu ani jinde na soklu. Kolem roku 1709 však v Uničově nezaznamenáváme žádnou významnou uměleckou osobnost. Období pravého uměleckého rozkvětu zde začíná až na sklonku dvacátých let 18. století příchodem vynikajícího Jiřího Antonína Heinze a později neméně skvělého Severina Tischlera. Je tedy pravděpodobné, že jde o dílo sochaře, který v Uničově trvale nežil.

Charakter práce se blíží ztvárnění reliéfů křížové cesty v Jaroměřicích u Jevíčka z roku 1712. Autor této křížové cesty není zatím znám. V budoucnu by jistě bylo dobré případný vztah s uničovským pozůstatkem sloupu důkladně prověřit.

Sokl s reliéfem Nejsvětější Trojice se našel v blízkosti uničovského farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, na místě bývalého hřbitova, a byl dlouho uložen na místní faře. Otevřením Muzea baroka se naskytla možnost artefakt odhalit veřejnosti v odpovídajících hodnotných prostorách.

Dva náhrobní kameny v lapidáriu

Emilie Zatloukalová

Z dějin farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově víme, že kolem kostela byl původně hřbitov, Kostelní náměstí se tady nachází na posvěcené půdě.
Významným děkanem byl Joseph Körner (1700–1717), který je s dějinami uničovského kostela spojen díky stavbě kaple sv. Josefa a kostnice. Jak kostnice, tak i hřbitov byly zrušeny počátkem 19. století za josefínských reforem.
Dnes si všimneme dvou náhrobků. První z nich, téměř kruhový, byl zazděn ve zdi, která tvoří jižní stranu farní zahrady. Při úpravě zahrady na jaře 2010 a po zbourání kůlny byl objeven a kameníky vytesán ze zdi. Na kameni je dobře čitelný nápis CATHARINA SMETANIN 1731. Nápis je ozdoben akantovými listy a tvořil asi střední část náhrobku. Jak vypadal podstavec a část nad tímto kamenem se můžeme pouze dohadovat. Je jisté, že se jednalo o jednohrob. Druhým je fragment měšťanského náhrobku z roku 1685, má tvar obdélníku o rozměrech 76×35 centimetrů. Na zachovalé části náhrobku čteme tento text: Léta Páně 1685 měsíce září dne 1. / Slovutný pan Andrea Pisa, radní / syn Václava tuto jest pochován / k jehož památce obraz ten vytesán.
Náhrobek byl patrně původně umístěn v kostele a byl nalezen při stavebních pracích nebo při úpravě interiéru. Co se nacházelo pod nápisem, nevíme, ale horní část nad nápisem nám ukazuje, že tam byly postavy, důkazem jsou chodidla nohou. Dále již můžeme zapojit svoji fantazii a doplnit horní část náhrobku.

Městské informační centrum | Městská galerie
Masarykovo náměstí 29, Uničov 78391
telefon: 585 054 880
mobil: 603 996 312
e-mail: mic@unicov.cz

pondělí - pátek  8:30 - 12:30  13:00 - 16:30 
sobota  10:00 - 17:00 
neděle 10:00 - 17:00