Pro školy

Přednášky

Pro školy nabízíme přednášky v rámci výuky z různých období lidské historie  s bohatým obrazovým doprovodem. Objednání na přednášku, včetně volby tématu, minimálně tři týdny před datem přednášky na tel.: 734 513 953, 776 136 456 nebo via e-mail: satlava@unicov.cz.

Témata přednášek/ besed:

STARÉ UNIČOVSKÉ POVĚSTI
Je skála Bradla kouzelná? Co je to „Drábův stůl“? Kdo to byli „houkalci a Houkalice“? Kde jsou ukryty poklady na Uničovsku?

DĚJINY MĚSTA UNIČOVA
Kdy vzniklo město Uničov? Kdo ho založil? Kdo byl pánem Uničova? Byl Uničov husitským městem? Kteří dva císaři se setkali v Uničově? Byl Uničov německým nebo českým městem? K čemu se váže tzv. Slavnost voskové svíce?

PAMÁTKY MĚSTA UNIČOVA
Kolik kostelů má Uničov? Proč se jmenuje městské muzeum U Vodní branky? Jak dlouho fungovala Šatlava jako městské vězení? Proč byl postaven morový sloup? Kdo to byl Jiří Antonín Heinz?

Filmové projekce dokumentů s lidskoprávní a enviromentální tematikou – ZŠ, SŠ

V případě zájmu jsme schopni v prostorách muzea v rámci výuky promítnout dokumenty s lidskoprávní či enviromentální problematikou z cyklu Promítej i ty a NaZemi. Objednání filmové projekce, včetně výběru dokumentu, minimálně tři týdny před datem promítání na tel.: 734 513 953, 776 136 456 nebo via e-mail: satlava@unicov.cz. Filmové projekce jsou zdarma.

Městské informační centrum | Městská galerie
Masarykovo náměstí 29, Uničov 78391
telefon: 585 054 880
mobil: 603 996 312
e-mail: mic@unicov.cz

pondělí - pátek  8:30 - 12:30  13:00 - 16:30 
sobota  10:00 - 17:00 
neděle 10:00 - 17:00