Šatlava | muzeum vězeňství

Příční 205, Uničov
tel.: +420 734 513 953
 

Otevírací doba:

září – duben: pátek: 14:00 – 17:00 hodin
soboty, neděle: 10:00 – 17:00 hodin
květen – srpen: úterý – neděle 10:00 – 17:00
 
mimo otevírací dobu je nutno se objednat 14 dní předem
 

 

Vstupné:

základní: 40 Kč
snížené (studenti po předložení průkazu a senioři nad 60 let): 20 Kč
děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP/P: zdarma
rodinné vstupné (min. 1 dospělý a 1 dítě): 20% z celkové částky
Rodinné pasy: sleva 30 % z celkové částky
Olomouc Region Card: zdarma
 
 
Členové Spolku přátel uničovských muzeí mají vstup do většiny uničovských muzeí zdarma.

Zakoupením členské legitimace za cenu 100 Kč získají zájemci opakovaný a bezplatný vstup do níže uvedených uničovských muzeí a expozic, k bezplatnému vstupu na přednášky a doprovodné akce pořádané případně spolupořádané Spolkem přátel uničovských muzeí. Členové Spolku přátel uničovských muzeí mohou bezplatně a opakovaně navštěvovat Šatlavu – muzeum vězeňství, Muzeum U Vodní branky, Expozici k dějinám řádu minoritů, Radniční věž s archeologickou expozicí pravěku Uničovska a Vesnické muzeum ve Střelicích. Platnost členské legitimace je jeden kalendářní rok. Legitimace je nepřenosná. Legitimace je možno zakoupit v Městském informačním centru na Masarykově náměstí.

Charakteristika:

Uničovská Šatlava vznikla v průběhu 2. poloviny 16. století. Dnes svému původnímu účelu již neslouží, ale zato nabízí unikátní zážitek v podobě prohlídky dochovaných prostor městského vězení, které fungovalo až do roku 1945. Návštěvníci se seznámí s expozicí „Právo na Uničovsku“, mučicími nástroji nebo si prohlédnou dochované malby a nápisy v jednotlivých celách, jejichž prostřednictvím k nám přes propast věků promlouvají bývalí vězňové.

Budova dnešní Šatlavy je zachycena na plánu města z poloviny 17. století, který však jistě zaznamenává starší stav (asi ze závěru 16. století). Podle budovy (šatlava – šerhovna) se roku 1610 zvala ulice (Šerhovní), což potvrzuje delší existenci stavby. Budova prošla složitým vývojem. Její nejstarší části jsou raně barokní, poslední velká přestavba se uskutečnila v roce 1890. Původně sloužila městskému soudu, od poloviny 19. století pak okresnímu soudu v Uničově. Za tu dobu se zde vystřídaly doslova generace vězňů z města i okolí. Památkou na ně jsou dochované malby ze 2. poloviny 18. století a celá řada nápisů a vrypů, během rekonstrukce (v letech 2009 a 2010) citlivě zrestaurovaných. Zajímavostí je nápis v azbuce z roku 1944, památka na pobyt sovětského válečného zajatce. Vybrané nápisy a vzkazy byly přeloženy a překlady jsou návštěvníkům k dispozici v jednotlivých celách. Doložit lze také pobyt sestřeleného amerického letce.

Expozice muzea Justice a vězeňství na Uničovsku nám představuje nejvýznamnější aspekty vývoje soudnictví a vězeňství na Uničovsku od středověku až do počátku 20. století. Dobové dokumenty jako trestní zákoníky, protokoly hnanců či exponáty jakými jsou například originály i repliky mučicích nástrojů, okovy, modlitební knížky, pracovní knížky, policejní pouta, četnický bodák a evidenční karty prostitutek představí veřejnosti vývoj soudnictví a vězeňství na Uničovsku. Expozice se zabývá také sociálně patologickými jevy ve společnosti konce 19. a počátku 20. století, jakými, byla např. prostituce, hazard a alkoholismus. Kromě tématiky soudní a vězeňské se expozice věnuje také složkám represivním, jakými byli četníci, ať už za Rakouska – Uherska, tak i za první světové války. K této tématice je vystavena dobová uniforma, šavle a vojenské odznaky a vyznamenání četníků. Návštěvníci si prohlédnou zadní dvorek, kde se pod dohledem procházeli vězni, temnou kobku a jejího obyvatele. 

V patře je instalována expozice vážící se k 19. století a 1. polovině 20. století. Je možné nahlédnout do místnosti strážných, pozdravit se s velitelem Šatlavy a také s obyvatelkou jedné z celkových osmi cel. Zajímavostí je dochovaná vězeňská kaple, kde měli delikventi v rámci své nápravy zpytovat svědomí. Průčelí budovy zdobí kopie sochy Jiřího Antonína Heinze, autora mariánského sloupu na uničovském náměstí, představující sv. Barboru; restaurovaný originál plastiky je vystaven v někdejší vězeňské kapli.

Expozice muzea Justice a vězeňství na Uničovsku nám představuje nejvýznamnější aspekty vývoje soudnictví a vězeňství na Uničovsku od středověku až do počátku 20. století. Dobové dokumenty jako trestní zákoníky, trestní rejstříky, protokoly hnanců či exponáty jakými jsou například originály i repliky mučicích nástrojů, okovy, modlitební knížky, pracovní knížky, policejní pouta, četnický bodák a evidenční karty prostitutek představí veřejnosti vývoj soudnictví a vězeňství na Uničovsku. Expozice se zabývá také sociálně patologickými jevy ve společnosti konce 19. a počátku 20. století, jakými, byla např. prostituce, hazard a alkoholismus. Kromě tématiky soudní a vězeňské se expozice věnuje také složkám represivním, jakými byli četníci, ať už za Rakouska – Uherska, tak i za první světové války. K této tématice je vystavena dobová uniforma, šavle a vojenské odznaky a vyznamenání četníků.

 V letech 2009 a 2010 prošla Šatlava kompletní rekonstrukcí a muzeum městského vězeňství zde bylo otevřeno v červnu 2010.

  • 01-satlava_exterier
  • 02-satlava_pokladna
  • 03-satlava_patro-vestibul
  • 04-satlava_podkrovi
  • 05-satlava_anny-2
  • 06-satlava_anny-1
  • 07-satlava_mucici-nastroje
  • 08-satlava_wachcimra
  • 09-satlava_velitel

Městské informační centrum | Městská galerie
Masarykovo náměstí 29, Uničov 78391
telefon: 585 054 880
mobil: 603 996 312
e-mail: mic@unicov.cz

pondělí - pátek  8:30 - 12:30  13:00 - 16:30 
sobota  10:00 - 17:00 
neděle 10:00 - 17:00